PRZEMYSŁOWE ŚRODKI MYJĄCE
ZN-98/ZCh.Rudniki S.A./N-166, 167, 222


Charakterystyka ogólna
Preparaty proszkowe o barwie biało-kremowej, dobrze rozpuszczalne w wodzie, bez zapachu

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Nazwa Pienistość* pH (r-ru 1%) Certyfikat RID/ADR Atest
Rumil - 12 ÷ 13 070/IPO/2003 HŻ/12767/97**
Rudmet - 11 ÷ 12 069/IPO/2003 HŻ/12767/97**
Rudwel - 11 ÷ 12 069/IPO/2003 HŻ/12767/97**
Natrogent min 90 11 ÷ 12 071/IPO/2003 HŻ/12767/97**
Siligent min 130 11 ÷ 12 070/IPO/2003 HŻ/12767/97**
Impurex M 50 S - 12 ÷ 13 070/IPO/2003 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w 20oC po 1 min

**dopuszczone do kontaktu z żywnością

 

Zastosowanie
Preparaty do mycia mechanicznego lub ręcznego opakowań szklanych i ceramicznych, posadzek, ścian, przedmiotów i detali z żeliwa, stali, aluminium i metali kolorowych (wg indywidualnych charakterystyk).

Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na wysoką alkaliczność działają na skórę powodując oparzenia. Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu preparatu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Nie wdychać pyłu Zaleca się pracę w maskach przeciwpyłowych. Niepalne. Nie podtrzymują palenia.

Pakowanie i transport
Worki papierowe 25 kg z wkładką PE. Kryte środki transportu kolejowego i drogowego.
Produkty są materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu przepisów RID i ADR.
Posiadają certyfikaty klasyfikacyjne Instytutu Przemysłu Organicznego.

Przechowywanie
Suche, chłodne pomieszczenia. Na palecie nie składać więcej niż 8 warstw worków.

Utylizacja odpadów
Produkty posiadają wysokie pH. Rozsypane, stanowiące odpad należy zebrać do worków, pojemników itp. odpornych na działanie środka i zneutralizować po rozpuszczeniu w dużej ilości wody. Pozostałość po zgrubnym zebraniu również spłukać dużą ilością wody.