Priorytetem wynikającym z misji Zakładów Chemicznych „Rudniki” S.A. jest wytwarzanie, w warunkach bezpiecznych dla środowiska, pracowników i społeczeństwa oraz sprzedaż wyrobów o jakości satysfakcjonującej klientów i przyjaznych środowisku.

 

Spełniając wymagania wszystkich interesariuszy: klientów, społeczeństwa, pracowników, właścicieli oraz dostawców, Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A., poprzez ciągłe doskonalenie procesów i działań na wszystkich szczeblach zarządzania, chronienie środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom, przestrzeganie przepisów prawa i szeroką profilaktykę, pogłębiają zaufanie u wszystkich współpartnerów procesu gospodarczego.

 

Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ustalają następujące, długoterminowe cele główne, stanowiące ogniwa łączące powyższą politykę z jej wdrażaniem w zarządzaniu działaniami i procesami oraz zapewnia ją niezbędne środki do realizacji tych celów:

 

  1. Zapewniać akceptowalny poziom ryzyka oraz stosować najnowszą wiedzę techniczną i organizacyjną dla ciągłego doskonalenia procesów.
  2. Zapewniać rozwój asortymentowy wyrobów, wynikający z potrzeb klientów.
  3. Optymalizować koszty.
  4. Zapewniać warunki dla systematycznego podnoszenia kwalifikacji personelu i kadry kierowniczej.
  5. Angażować pracowników w działania projakościowe, proekologiczne i poprawiające bezpieczeństwo pracy.
  6. Prowadzić otwarty dialog z lokalnym społeczeństwem o działaniach na rzecz bezpieczeństwa i środowiska.

 

 

Zakłady Chemiczne "RUDNIKI" S.A. wdrożyły Zintegrowany System Jakości i Zarządzania Środowiskowego wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz BS OHSAS 18001:2007. Potwierdza to certyfikat przyznany przez firmę: DQS.

 

 

 

DQS 9001 + 14001
IQNet 9001 + 14001
s a
DQS BS OHSAS 18001
IQNet BS OHSAS 18001