Lider na Polskim rynku krzemianów

 

 

Nasza oferta:

 • Szkliwo sodowe
 • Szkło wodne sodowe
 • Krzemian sodowy suszony
 • Szkliwo potasowe
 • Szkło wodne potasowe
 • Krzemian potasowy suszony
 • Szkła wodne mieszane
 • Arsil
 • Sizol 030
 • Krzemianowe inhibitory korozji
 • Spoiwa odlewnicze
 • Metakrzemian sodowy


Zastosowanie:

 • przemysł środków myjących
 • przemysł papierniczy
 • przemysł chemiczny
 • przemysł gumowy
 • przemysł materiałów budowlanych
 • przemysł ceramiczny
 • przemysł szklarski
 • przemysł metalowy
 • przemysł produktów spożywczych
 • przemysł maszynowy
 • przemysł odlewniczy
 • przemysł środków ochrony roślin
 • przemysł materiałów ogniotrwałych
 • przemysł spawalniczy
 • przemysł farb i lakierów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem (We) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów ,  dokonaliśmy rejestracji produkowanych substancji chemicznych w Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach.

 

Mocną stroną firmy jest duży udział eksportu. Wymagania odbiorców z Europy Zachodniej i Skandynawii spełniane są poprzez wysoką jakość produktów.

 

Produkty Zakładów Chemicznych „Rudniki”S.A. trafiają do odbiorców na całym świecie, głównie do krajów Unii Europoejskiej.

 

Zakłady Chemiczne "RUDNIKI" S.A. wdrożyły Zintegrowany System Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018. Potwierdzają to certyfikaty przyznane przez firmę: DQS.

 

Tradycja, doświadczenie i jakość, a także konsekwencja oraz nieustanne doskonalenie w zakresie rozwiązywania zagadnień środowiskowych to czynniki zapewniające realizację celów tego systemu.

 

Wizerunek firmy kształtuje również profesjonalna obsługa klienta, prowadzona na bardzo dogodnych warunkach. Gwarancja sprawnej i rzetelnej realizacji zamówień buduje satysfakcję na każdym etapie współpracy.

 

W 2011 roku nasza firma otrzymała certyfikat Dynamiczna Firma, który został przyznany przez HBI Polska za osiągniętą przez Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. dynamikę wzrostu w latach 2008, 2009, 2010.