Adres: ul. Fabryczna 1
42-240 Rudniki
k. Częstochowy
Telefon: +48 34 321 07 00

Dział Sprzedaży

Krajowej

Szkło wodne sodowe:
+48 34 321 07 14

Pozostałe:
+48 34 321 07 35
Zaopatrzenie +48 34 321 07 01
E-mail:

sekretariat@zchrudniki.com.pl
dzialzbytu@zchrudniki.com.pl
export@zchrudniki.com.pl

technolog@zchrudniki.com.pl

zaopatrzenie@zchrudniki.com.pl

utrzymanieruchu@zchrudniki.com.pl

odo@zchrudniki.com.pl


NIP: 573-030-19-69

Konta
bankowe:
BANK PKO S.A.
w Warszawie
Oddział w Katowicach
nr 93 1020 2313 0000 3502 0566 5973


ING BANK ŚLĄSKI S.A.
w Katowicach
Oddział w Częstochowie
nr 80 1050 1142 1000 0005 0162 4761

KRS
0000132241
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość Kapitału Zakładowego:
7.000.000,00 PLN

Wysokość Kapitału Wpłaconego:
7.000.000,00 PLN