Nadrzędnym celem Zakładów Chemicznych „Rudniki” S.A. jest wytwarzanie i sprzedaż wyrobów o jakości satysfakcjonującej Klientów, z poszanowaniem i dbałością o środowisko naturalne, w zgodzie z przepisami prawa, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy spełniając wymagania i oczekiwania Klientów, Stron Zainteresowanych, które wynikają z kontekstu Naszej organizacji.

 

Stawiamy sobie długoterminowe cele odnoszące się do jakości naszych wyrobów, poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska i zapobieganiu jego zanieczyszczeniom:

  1. Zapewnienie akceptowalnego poziom ryzyka oraz stosowanie najnowszej technologii dla ciągłego doskonalenia procesów i metod zarządzania.
  2. Rozszerzenie asortymentu wyrobów, wynikające z potrzeb klientów.
  3. Optymalizowanie kosztów.
  4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółki.
  5. Konsultowanie i udział pracowników w działania projakościowe, proekologiczne i poprawiające bezpieczeństwo pracy.
  6. Prowadzenie otwartego dialogu z lokalnym społeczeństwem o działaniach na rzecz bezpieczeństwa i środowiska
  7. Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz urazom i uszczerbkom na zdrowiu.

 

 

Zakłady Chemiczne "RUDNIKI" S.A. wdrożyły Zintegrowany System Jakości i Zarządzania Środowiskowego wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001:2018. Potwierdzają to certyfikaty przyznane przez firmę: DQS.

 

 

 

s

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018