SZKLIWO SODOWE
(KWAS KRZEMOWY, SÓL SODOWA)


 

Charakterystyka ogólna

Szkliste i przezroczyste bryłki o zabarwieniu niebiesko-zielonym.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Zawartość SiO2 + Na2O  %
min 99,0
Moduł molowy SiO2 / Na2O  
powyżej 3,2
Substancje nierozpuszczalne w H2O  %
max 0,10
Zawartość Fe2O3 %
max 0,03%

 

 

 

 

 

 

 

Istnieje możliwość dostosowania parametrów do indywidualnych wymagań klienta.

 

Zastosowanie

Produkcja szkła wodnego, materiałów ściernych.

 

Zalecenia BHP i PPOŻ

Substancja nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie wg Rozporządzenia CLP. Ostre krawędzie kawałków szkliwa mogą zranić skórę. Pył szkliwa działa drażniąco na błony śluzowe i skórę. Produkt niepalny. Nie podtrzymuje palenia.

 

Pakowanie i transport
Dostarcza się luzem, lub w workach "big-bag", krytymi i otwartymi środkami transportu kolejowego i drogowego.
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

 

Przechowywanie
Otwarte składowiska o utwardzonej powierzchni. Nie przechowywać produktu w pojemnikach wykonanych lub pokrytych cynkiem i aluminium a także w pobliżu kwasów.