KRZEMIANOWE INHIBITORY KOROZJI
SILENAL S
RUDSIL 

Charakterystyka ogólna

SILENAL S: Opalizująca ciecz, bez zapachu
RUDSIL: Opalizująca ciecz, bez zapachu, pieniąca się po rozcieńczeniu

Istnieje możliwość rozwarstwieniaWymagania fizyko-chemiczne SILENAL S
RUDSIL
Zawartość Na2O + SiO2 %
min 30
min 28
Moduł molowy SiO2 / Na2O 2,5 ±0,1 2,5 ±0,1
Zawartość kwasu wersenowego min 0,8% min 0,7%
Gęstość (20 oC) g/cm3 1,31 ÷ 1,35 1,29 ÷ 1,34
Objętość piany [cm3] po 10 min                       
- min 150

 

 

Zastosowanie
SILENAL S: Środek przeciwdziałający korozji w zamkniętych, grzewczych układach wodnych.
Zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego
RUDSIL: Środek zapobiegający korozji opakowań blaszanych w przemyśle spożywczym podczas procesu sterylizacji i pasteryzacji.

 

Zalecenia BHP i PPOŻ
Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu mieszaniny z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Niepalne. Nie podtrzymują palenia. Mieszanina o działaniu drażniącym na skórę i oczy, alkaliczna.

Pakowanie i transport
Szczelne pojemniki polietylenowe lub stalowe. Dowolne środki transportu kolejowego i drogowego.
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

 

Przechowywanie
Przechowywać w pojemnikach z tworzyw sztucznych lub stalowych. Nie dopuszczać do spadku temperatury przechowywania poniżej 0 oC ze względu na możliwość zamarzania produktu i uszkodzenia opakowania. Wskazana temperatura przechowywania powyżej 10 oC ze względu na zależność gęstości i lepkości produktu od temperatury. Nie przechowywać produktu w pojemnikach wykonanych lub pokrytych cynkiem i aluminium a także w pobliżu kwasów. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, przy spełnieniu warunków przechowywania.