KRZEMIAN SODOWY SUSZONY

(KWAS KRZEMOWY, SÓL SODOWA)

 

Charakterystyka ogólna
Biały pylisty proszek, dobrze rozpuszczalny w wodzie.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Nazwa i oznaczenie

200

N8

200

N10

200

N60

265

N50

340

N60*

Zawartość tlenku Na2O [%] 25,5 - 29,5 25,5 - 29,5
25 - 27 18 - 20
Zawartość tlenku SiO2 [%] 54 - 58 54 - 58
52 - 54 62 – 65
Moduł molowy SiO2 / Na2O 1,9 - 2,1 1,9 - 2,1
2,0 - 2,2 2,61 – 2,70 3,3 - 3,5
Strata prażenia (600 oC) [%] 14 - 18 14 - 18
18 - 22 15 - 19
Ciężar nasypowy   [g/l] 60 - 100 80 - 120 600 - 750 450-650 520-700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* słabo rozpuszczalny w wodzie

 

Istnieje możliwość dostosowania parametrów do indywidualnych wymagań klienta.


Zastosowanie

Produkcja przemysłowych środków myjacych, myjąco-czyszczących i myjąco-dezynfekujących. Składnik wyrobów chemii gospodarczej i produktów chemicznych. Ponadto przemysł ceramiczny, budowlany oraz materiałów ogniotrwałych.


Zalecenia BHP i PPOŻ

Substancja alkaliczna. Według klasyfikacji CLP wykazuje zróżnicowane działanie na oczy i drogi oddechowe w zależności od modułu molowego. Zaleca się pracę w maskach przeciwpyłowych i okularach ochronnych. Niepalny. Nie podtrzymuje palenia.


Pakowanie i transport

Big-bagi, worki polietylenowe lub papierowe z wkładką PE (na paletach lub bez). Kryte środki transportu kolejowego i drogowego. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.


Przechowywanie

Suche, chłodne pomieszczenia. Nie przechowywać produktu w pojemnikach wykonanych lub pokrytych cynkiem i aluminium. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, przy spełnieniu warunków przechowywania.

Nazwa i oznaczenie