KRZEMIAN POTASOWY SUSZONY

(KWAS KRZEMOWY, SÓL POTASOWA)

 

Charakterystyka ogólna
Biały pylisty proszek, dobrze rozpuszczalny w wodzie.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Nazwa i oznaczenie 300 K 50 400 K 40
Zawartość tlenku SiO2 % 56 - 60 58,5 - 63,5
Zawartość tlenku K2O % 25 - 29 23 - 27
Moduł molowy SiO2 / K2O 3,2 - 3,4 3,7 – 4,0
Straty prażenia w 600 oC % 9,5 - 13,5 10,0 - 14,0
Ciężar nasypowy g/dm3 350 - 500 330 - 480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istnieje możliwość dostosowania parametrów do indywidualnych wymagań klienta.

 

Zastosowanie
Produkcja przemysłowa materiałów ogniotrwałych, detergentów, inhibitorów korozji, tynków i farb elewacyjnych. Składnik nawozów ogrodniczych i preparatów szklarniowych.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na wysoką alkaliczność działa drażniąco na skórę , oczy i drogi oddechowe. Zaleca się pracę w maskach przeciwpyłowych i okularach ochronnych. Niepalny. Nie podtrzymuje palenia.


Pakowanie i transport
Big-bagi, worki polietylenowe lub papierowe z wkładką PE(na paletach lub bez). Kryte środki transportu kolejowego i drogowego. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

 

Przechowywanie

Suche, chłodne pomieszczenia. Nie przechowywać produktu w pojemnikach wykonanych lub pokrytych cynkiem i aluminium. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, przy spełnieniu warunków przechowywania.