Informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 20222023-12-05 07:28:42

W związku z objęciem Spółki Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. z siedzibą w Rudnikach, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000132241, REGON: 150008353, NIP: 573-030-19-69, ustawowym obowiązkiem sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.), poniżej zaprezentowano informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez Spółkę.

Dokument można pobrać z załączonego linku: Strategia podatkowa za rok 2022