Szkło wodne litowe

RL - 117

 

Charakterystyka ogólna
Przezroczysta lub lekko mętna ciecz o niskiej lepkości, miesza się z wodą w dowolnej proporcji.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Moduł molowy 4,5 - 5
Suma tlenków % ok. 21
Gęstość g/cm3 (20oC) minimum 1,17


Zastosowanie

Produkcja specjalnych spoiw dla materiałów malarskich. Zabezpieczanie drewna przed działaniem ognia lub wody. Produkcja elektrod spawalniczych. Skuteczny środek wiążący w postaci wodoodpornych spoin dla szerokiego spektrum materiałów. Okres przydatności do użycia wynosi 12 m-cy od daty produkcji przy spełnieniu warunków przechowywania.


Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na alkaliczność szkło może powodować podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu substancji z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Stosować odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. Niepalne. Nie podtrzymuje palenia.

Pakowanie i transport
Pojemniki metalowe. Inne opakowania zgodne z wymaganiami klienta. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

Przechowywanie
Szczelnie zamknięte zbiorniki. Szkło transportować i przechowywać w temperaturze powyżej + 1ºC.

Informacja ekologiczna - utylizacja odpadów
Rozlane szkło wodne wymieszać z piaskiem w celu uzyskania zagęszczonej konsystencji. Otrzymaną masę zrosić roztworem kwasu siarkowego i wymieszać. Proces neutralizacji przerwać po osiągnięciu pH zbliżonego do neutralnego. Podczas zobojętniania krzemionka przyjmie postać galaretowatego osadu. Osad zebrać do pojemników. Dalsze postępowanie - zgodnie z zaleceniami terenowej placówki ochrony środowiska.