KRZEMIAN SODOWY SUSZONY

(KWAS KRZEMOWY, SÓL SODOWA)
wg: TWT-24/98

 

Charakterystyka ogólna
Biały pylisty proszek, dobrze rozpuszczalny w wodzie.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Nazwa i oznaczenie

200

N8

200

N10

200

N20

200

N60

200

N75

265

N50

340

N60*

Zawartość Na2O [%] 27,5 ± 2,0 27,5 ± 2,0 27,5 ± 2,0 25 - 27 25,5 ± 2,0
Zawartość SiO2 [%] 56 ± 2,0 56 ± 2,0 56 ± 2,0 52 - 54 50,5 ± 2,0
Moduł molowy SiO2 / Na2O 2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,1 2,1 ± 0,1 2,0 ± 0,1 2,61 – 2,70 3,4 ± 0,1
Strata prażenia (600 oC) [%] 16,0 ± 2,0 16,0 ± 2,0 16,0 ± 2,0 17 - 22 23,0 ± 2,0 max 19
Ciężar nasypowy   [g/l] 80 ± 20 100 ± 20 200 ± 30 600 - 750 > 750 450-650 520-700
pH  10 % wodnego roztworu > 11 > 11 > 11 > 11 > 11 11 ± 0,5 **

> 10,5

**

Zawartość Na2O+SiO2 min[%] 80
Przesiew po sicie 0,25 mm min[%] 95
95

* słabo rozpuszczalny w wodzie ** pH zawiesiny 1 %-ej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istnieje możliwość wykonania innych (inny moduł molowy i ciężar nasypowy) krzemianów suszonych wg indywidualnych potrzeb klientów.

 

Zastosowanie
Produkcja przemysłowych środków myjacych, myjąco-czyszczących i myjąco-dezynfekujących. Składnik wyrobów chemii gospodarczej i produktów chemicznych.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na wysoką alkaliczność działa drażniąco na skórę i błony śluzowe. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Zaleca się pracę w maskach przeciwpyłowych i okularach ochronnych. Niepalny. Nie podtrzymuje palenia.

Pakowanie i transport
Big-bagi, worki polietylenowe lub papierowe z wkładką PE (na paletach lub bez). Kryte środki transportu kolejowego i drogowego. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

 

Przechowywanie
Suche, chłodne pomieszczenia.

Utylizacja odpadów
Produkt posiada wysokie pH. Rozsypany, stanowiący odpad należy zebrać do worków, pojemników itp. odpornych na działanie środka i zneutralizować. Pozostałość po zgrubnym zebraniu spłukać dużą ilością wody.

Nazwa i oznaczenie