badanie sprawozdania finansowego2021-07-26 11:49:28

Rada Nadzorcza
Spółki Zakłady Chemiczne ,,Rudniki’’  Spółka Akcyjna
42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1

 

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Chemiczne ,,Rudniki’’ S.A. z siedzibą w Rudnikach k/Częstochowy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Ogłoszenie wózek widłowy2021-07-01 07:32:35

DO SPRZEDANIA

 

Wózek podnośnikowy widłowy czołowy

 

GPW 2009 UZ

 

Cena wywoławcza:

 

6 500,00 zł + VAT

 

Oferty proszę składać na sekretariat Spółki do dnia 05.07.2021r. w kopertach z dopiskiem „Wózek”.

 

Informacje szczegółowe pod numerem telefonu: 600 387 235

przetarg pisemny na sprzedaż dziesięciu cystern kolejowych2021-04-07 07:12:16

Spółka Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1 42-240 Rudniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000132241 ogłasza:


przetarg pisemny na sprzedaż dziesięciu cystern kolejowych.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce2020-12-15 07:07:25

Zarząd Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudnikach w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w  sekretariacie siedziby Spółki tj. ul. Fabryczna 1   42-240 Rudniki , w dni robocze  w godzinach od 8.00-13.00.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce2020-11-24 08:05:59

Zarząd Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudnikach w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w  sekretariacie siedziby Spółki tj. ul. Fabryczna 1   42-240 Rudniki , w dni robocze  w godzinach od 8.00-13.00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce2020-11-06 09:23:02

Zarząd Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudnikach w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w  sekretariacie siedziby Spółki tj. ul. Fabryczna 1   42-240 Rudniki , w dni robocze  w godzinach od 8.00-13.00.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce2020-10-13 07:15:28

Zarząd Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudnikach w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w  sekretariacie siedziby Spółki tj. ul. Fabryczna 1   42-240 Rudniki , w dni robocze  w godzinach od 8.00-13.00.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych2020-10-02 13:01:28

dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”)


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

sprzedaż ładowarki teleskopowej MANITOU MT 625T2020-09-22 13:08:37

Spółka Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1 42-240 Rudniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000132241 ogłasza:

 

przetarg pisemny na sprzedaż ładowarki teleskopowej MANITOU MT 625T nr fabr.911494.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce2020-09-22 08:08:44

Zarząd Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudnikach w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w  sekretariacie siedziby Spółki tj. ul. Fabryczna 1   42-240 Rudniki , w dni robocze  w godzinach od 8.00-13.00.

 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu2020-02-11 12:00:28

Rada Nadzorcza
Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudnikach
ul. Fabryczna 1, 42 – 240 Rudniki


działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302, z późn. zm.), uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z dnia 25.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki oraz § 33 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

PREZESA ZARZĄDU