KRZEMIANOWE INHIBITORY KOROZJI
SILENAL S
RUDSIL

ZN-06/Z.Ch."Rudniki" SA/260

 

Charakterystyka ogólna

SILENAL S: Opalizująca ciecz, bez zapachu
RUDSIL: Opalizująca ciecz, pieniąca się po rozcieńczeniu

Istnieje możliwość rozwarstwieniaWymagania fizyko-chemiczne SILENAL S
RUDSIL
Zawartość Na2O + SiO2 %
min 30
min 28
Moduł molowy SiO2 / Na2O 2,5 ±0,1 2,5 ±0,1
Gęstość (20 oC) g/cm3 1,31 ÷ 1,35 1,29 ÷ 1,34
Objętość piany [cm3] po 10 min                       
- min 150

 

Zastosowanie
SILENAL S: Środek przeciwdziałający korozji w zamkniętych, grzewczych układach wodnych.
Zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego
RUDSIL: Środek zapobiegający korozji opakowań blaszanych w przemyśle spożywczym

 

Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na wysoką alkaliczność ciecze działają silnie drażniąco na skórę. Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu preparatu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Niepalne. Nie podtrzymują palenia.

Pakowanie i transport
Szczelne pojemniki polietylenowe lub stalowe. Dowolne środki transportu kolejowego i drogowego.
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

 

Przechowywanie
Przechowywać w pojemnikach z tworzyw sztucznych lub stalowych. Nie dopuszczać do spadku temperatury przechowywania poniżej 0 oC ze względu na możliwość zamarzania produktu i uszkodzenia opakowania. Wskazana temperatura przechowywania powyżej 10 oC ze względu na zależność gęstości i lepkości produktu od temperatury.

Utylizacja odpadów
Produkty posiadają wysokie pH. Rozlany, stanowiący odpad należy zebrać do pojemników odpornych na działanie środka i zneutralizować do pH~7 po rozcieńczeniu wodą. Pozostałość po zgrubnym zebraniu również spłukać dużą ilością wody. Po procesie wykorzystania środka i korekcie pH roztworu roboczego, zastosować się do ustaleń zrzutu ścieków zgodnie z decyzją terenowej placówki ochrony środowiska.